Tevreden Quotes

Quotes tagged as "tevreden" Showing 1-1 of 1
“Usability is de mate waarin een product door bepaalde gebruikers in een bepaalde gebruikersomgeving kan worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid te bereiken.”
Peter Kassenaar, Handboek Website Usability