Lost World Quotes

Quotes tagged as "lost-world" Showing 1-5 of 5
Dejan Stojanovic
“When all is lost, there is still a memory.”
Dejan Stojanovic

Arthur Conan Doyle
“So tomorrow we disappear into the unknown. This account I am transmitting down the river by canoe, and it may be our last word to those who are interested in our fate.”
Sir Arthur Conan Doyle, The Lost World

Michael Crichton
“Оплетеният в жици свят е смърт. Всеки биолог знае, че малките изолирани групи се развиват най-бързо. Ако оставите хиляда птици на остров сред океана, тещ е се развият много бързо. Ако ги оставите на голям континент, еволюцията им ще се забави. При нашия вид, при хората, еволюцията се осъществява предимно чрез поведението. За да се приспособим, прибягваме към нов тип поведение. А всеки знае, че новото се появява само в малките групи. Създай комисия от трима души и може би ще свършват някаква работа. При десет души нещата стават сложни. При трийсет души няма никакъв резултат. При трийсет милиона просто няма какво да се надяваме. Това е ефектът от информационните медии - заради тях не може да се случи нищо. Унищожават разнообрацието. Целият свят постепенно става еднакъв. В Банкок, Токио или Лондон... на всеки ъгъл има "Макдоналдс" или "Бенетон". Регионалните различия изчезват. В света на медиите не съществува нищо друго освен първите десет песни, първите десет книги, първите десет филма, идеи и така нататък. Хората се тревожат, че в дъждоносните джунгли на Амазонка намалява разнообразието на видовете. Ами какво да кажем за интелектуалното разнообразие, нашия най-необходим ресурс? То изчезва по-бързо от дърветата. Само че ние все още не сме го разбрали и сега се каним да оплетем едва ли не пет милиарда души в компютърни мрежи. Та това ще доведе до стагнация на целия ни вид! Всичко ще замре. Всички ще мислят едно и също нещо по едно и също време.”
Michael Crichton, The Lost World

Michael Crichton
“And meanwhile, you feel the way the boat moves? That’s the sea. That’s real. You smell the salt in the air? You feel the sunlight on your skin? That’s all real. You see all of us together? That’s real. Life is wonderful. It’s a gift to be alive, to see the sun and breathe the air. And there isn’t really anything else.”
Michael Crichton, The Lost World

Michael Crichton
“When he was not in class, Thorne often served as an expert witness in legal cases involving materials engineering. He specialized in explosions, crashed airplanes, collapsed buildings, and other disasters. These forays into the real world sharpened his view that scientists needed the widest possible education. He used to say, “How can you design for people if you don’t know history and psychology? You can’t. Because your mathematical formulas may be perfect, but the people will screw it up. And if that happens, it means you screwed it up.”
Michael Crichton, The Lost World