Gravity S Rainbow Quotes

Quotes tagged as "gravity-s-rainbow" Showing 1-4 of 4
Thomas Pynchon
“The nights are filled with explosion and motor transport, and wind that brings them up over the downs a last smack of the sea. Day begins with a hot cup and a cigarette over a little table with a weak leg that Roger has repaired, provisionally, with brown twine. There's never much talk but touches and looks, smiles together, curses for parting. It is marginal, hungry, chilly - most times they're too paranoid to risk a fire - but it's something they want to keep, so much that to keep it they will take on more than propaganda has ever asked them for. They are in love. Fuck the war.”
Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow

Wernher von Braun
“Nature does not know extinction; all it knows is transformation. Everything science has taught me, and continues to teach me, strengthens my belief in the continuity of our spiritual existence after death.”
Werner Von Braun

Thomas Pynchon
“But on the way home tonight, you wish you'd picked him up, held him a bit. Just held him, very close to your heart, his cheek by the hollow of your shoulder, full of sleep. As it it were you who could, somehow, save him. For the moment not caring who you're supposed to be registered as. For the moment, anyway, no longer who the Caesars say you are.”
Thomas Pynchon

Thomas Pynchon
“Kekulému se zdá o Velkém hadovi, který drží v tlamě svůj vlastní ocas, snící Had, který obklopuje Svět. Ale ta lakota, ten cynismus, se kterou tento sen bude využit. Had, který oznamuje „Svět je uzavřená věc, cyklická, rezonující, věčně se vracející,“ bude doručen do Systému, jehož jediným cílem je narušit Cyklus. Systém, který bere a nevrací, který požaduje, aby se „produktivita“ a „zisky“ v čase neustále zvyšovaly, odčerpává ze zbytku světa obrovské množství energie, aby udržel svůj maličký zoufalý podíl na zisku: a ne jen většina lidstva – ale i většina Světa, zvířat, rostlin a minerálů je v tomto procesu odhozena jako odpad. Systém může a nemusí rozumět tomu, že si pouze kupuje čas. A že čas je především příliš umělý zdroj, který nemá cenu pro nikoho jiného kromě Systému, jenž dříve nebo později musí ztroskotat a zahynout, až jeho závislost na energii překročí množství, které mu svět může poskytnout, a stáhne s sebou nevinné duše na celém řetězci života.”
Thomas Pynchon