Functioneel Quotes

Quotes tagged as "functioneel" Showing 1-1 of 1
“Wat de bezoeker gewend is op internet, is meestal het beste.”
Hedwyg van Groenendaal, Webdesign van concept tot realisatie