Friedman Quotes

Quotes tagged as "friedman" Showing 1-3 of 3
Milton Friedman
“For example, the supporters of tariffs treat it as self-evident that the creation of jobs is a desirable end, in and of itself, regardless of what the persons employed do. That is clearly wrong. If all we want are jobs, we can create any number--for example, have people dig holes and then fill them up again, or perform other useless tasks. Work is sometimes its own reward. Mostly, however, it is the price we pay to get the things we want. Our real objective is not just jobs but productive jobs--jobs that will mean more goods and services to consume.”
Milton Friedman, Free to Choose: A Personal Statement

“Disertační práce M. Friedmana - tato práce byla zaměřena výrazně empiricky, jejím nejvýznamnějším teoretickým přínosem bylo rozlišení mezi permanentní čili stálou a přechodnou čili kolísající složkou příjmu, což je myšlenka, která je základem pozdější Friedmanovy hypotézy permanentního důchodu.”
Milan Sojka, Milton Friedman: Svět liberální ekonomie

“Zwolennicy rynku używają niekiedy argumentu, że korupcja występująca w gospodarce centralnie planowanej niweczy w istocie wszelkie przewagi, które system ten mógłby posiadać. Ci sami dyskutanci nie rozpatrują jednak na ogół wpływu, jaki wywierają standardy moralne na funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Nie może nas to dziwić, ponieważ gdyby zajęli się bliżej tą sprawą, to musieliby dojść do przekonania, że ograniczenie jednostkowych egoizmów jest zasadniczym spoiwem społeczeństwa. Zwolennicy Hayka i Miltona Friedmana wierzą, tak samo jak marksiści, iż jedno lekarstwo może zwalczyć wszelkie choroby; własność prywatna i wolny rynek spełniają w ich doktrynie taką samą rolę, jaką w marksizmie pełni kolektywizacja i centralne planowanie. (Maxa Webera olśnienia i pomyłki, ss. 174-175)”
Stanislav Andreski, Max Weber's Insights And Errors