Czech Quotes

Quotes tagged as "czech" (showing 1-30 of 246)
Hana Andronikova
“My jsme příběhy. My jsme mýty a pohádky. Jsme poezie. Naše životy jsou knihy. Knihy plné listů popsaných rukopisem vlastního štěstí a smutku, vlastních úspěchů a porážek. Jsme stránky popsané lidmi a událostmi, které nás potkaly. hýčkáme rukopisy těch, co nás okouzlili krásou svých těl a duší, těch, co nás obdarovali světlem a poznáním, rukopisy, které hřály a chladily. Rukopisy milovaných.
Jenže naše knihy skrývají v nitru i listy temnější než tiskařská čerň. Stránky poleptané bolestí a křivdami. Stránky bezohledně počmárané, znásilněné lidmi a událostmi, které vtrhly do našich životů jako potopa, jako mor. Stránky černé zaschlou krví utrpení a bezmoci. Stránky bolavé ostnatými dráty. Bez lidských tváří. jsme knihy plné otřesných věcí, o kterých jsme nikdy nechtěli psát. Kruté mýty a krvavé balady. Můžete je zkusit vymazat. Vymazat tiskařskou čerň. Můžete je zkusit vytrhnout. Vytrhnout si srdce z těla. Můžete je zkusit upálit. Ale je ten, kdo hází knihy do ohně, ještě člověkem?”
Hana Andronikova, Zvuk slunečních hodin
tags: czech

Ladislav Fuks
“Násilí se nikomu nevyplácí. S tím se může vystačit jen krátkou dobu, ale dějiny se jím psát nedají. žijeme v civilizovaném světě, v Evropě, ve dvacátém století”
Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol
tags: czech

“Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi.”
Karel Kryl, Kníška Karla Kryla.
tags: czech

Ota Pavel
“Nebylo tu nic pořádného k snědku, bylo to jenom velké akvárium, jehož stěny tvořily místo skleněných tabulí ze dvou stran břehy, dole písek, a nahoře nebe. A kolem dokola kvetly pomněnky a říkali vzpomínej.”
Ota Pavel, Zlatí úhoři

Jan Werich
“Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte round apple“, malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí barva i vůně.”
Jan Werich

Ota Pavel
“Tatínek byl už tehdy rybářským funkcionářem jako většina bývalých pytláků.”
Ota Pavel, Zlatí úhoři
tags: czech, ryba

Jaroslav Seifert
“Love is something huge
You’ll find out that
Even if there were revolution in the whole wide world
Still somewhere on green grass
Lovers would have time to hold hands
And lean their heads towards one another.”
Jaroslav Seifert

Ladislav Fuks
“nic jiného není lidský život než bytí k smrti”
Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol

Ladislav Fuks
“*o fotfrafii*
taková věčná konzerva právě přítomného času”
Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol
tags: czech, foto

Henry Kissinger
“vlci a ovce dohodli na odzbrojení a jak ovce na znamení toho, že konají v dobré víře, poslaly hlídací psy pryč – a vlci je pak snědli.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Pokud je vláda považována za božskou, pak je každý projev nesouhlasu vnímán jako blasfémie, a nikoli politická opozice.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Podobně jako Machiavelli podává i Kautilja analýzu toho světa, který měl reálně před sebou, a poskytuje nikoli normativní, ale praktické vodítko k jednání. Staví přitom na stejné morální bázi jako Richelieu, který žil o téměř dva tisíce let později: stát je křehká struktura a státník nemá morální právo riskovat, že etické ohledy ohrozí jeho další existenci.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Režim v Severní Koreji nenaplňuje žádný – dokonce ani svůj vlastní, komunistický – akceptovaný princip legitimity. Jeho hlavním výkonem je, že dokázal zkonstruovat několik jaderných zbraní. K vedení války se Spojenými státy nemá žádnou vojenskou kapacitu, avšak existence těchto zbraní s sebou nese politické důsledky, jež neskonale převyšují jejich možný vojenský užitek.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Řečeno slovy Rooseveltova oblíbeného pořekadla, Amerika bude „mluvit tiše a držet silnou hůl“.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“(jak to chmurně zhodnotil britský premiér Lloyd George) „množství malých států, mnohdy složených z lidí, kteří si nikdy předtím neustavili stabilní vládu, avšak bez výjimky zahrnujících velké množství Němců, kteří se halasně domáhají znovusjednocení s rodnou zemí“.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Pokud se po revoluci nebo změně režimu neustaví nové autoritativní centrum, jež je považováno podstatnou většinou populace za legitimní, pak dojde k tomu, že široké spektrum rozmanitých frakcí vytrvá v otevřeném konfliktu se skupinami považovanými za mocenské rivaly. Některé části státu mohou sklouznout do anarchie nebo permanentní vzpoury, případně splynout s částí jiného rozpadlého státu. Existující centrální vláda mnohdy není ochotna či schopna prosadit svou autoritu nad pohraničními oblastmi nebo nestátními entitami, jako je Hizballáh, al-Káida, Islámský stát či Tálibán. Přesně k tomu došlo v Iráku a Libyi a v nebezpečně vysoké míře též v Pákistánu.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Zakladatel samostatného Singapuru Li Kuang-jao, v dané době možná vůbec nejmoudřejší asijský představitel, byl otevřeným a odhodlaným zastáncem názoru (kterého se dodnes nezřekl), že americká intervence byla nezbytná, pokud se měla zachovat možnost nezávislé jihovýchodní Asie. Analýza toho, jaké důsledky by mělo vítězství komunistů ve Vietnamu pro daný region, byla do značné míry správná.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Snad žádná domácí diskuse v amerických dějinách nezanechala tak hluboké rány jako spory kolem války ve Vietnamu.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Zvláště trýznivou úzkost způsobovaly dosavadním původcům americké zahraniční politiky záchvaty studentského hněvu. Nejistota dospělých proměnila obvyklé výhrady dozrávajícího mládí v institucionalizovaný vztek a národní trauma. Veřejné demonstrace dosáhly rozměrů, které prezidenta Johnsona (jenž válku nadále prezentoval tradičním způsobem, tedy jako obranu svobodného lidu před postupem totalitarismu) donutily omezit během posledního roku v úřadu svá veřejná vystoupení skoro výhradně na prostory vojenských základen.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Henry Kissinger
“Pokud řádu nelze dosáhnout obecnou shodou ani jej vnutit silou, pak nelze jinak než jej za cenu katastrof a nelidskostí ukout ze zkušenosti chaosu.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Milan Kundera
“Those who had fought for what they called the revolution maintained a great pride: the pride of being on the correct side of the front lines. Ten or twelve years later (around the time of our story) the front lines began to melt away, and with them the correct side. No wonder the former supporters of the revolution feel cheated and are quick to seek substitute fronts; thanks to religion they can (in their role as atheists struggling against believers) stand again on the correct side and retain their habitual and precious sense of their own superiority.

But to tell the truth, the substitute front was also useful to others, and it will perhaps not be too premature to disclose that Alice was one of them. Just as the directress wanted to be on the correct side, Alice wanted to be on the opposite side. During the revolution they had nationalized her papa's shop, and Alice hated those who had done this to him. But how should she show her hatred? Perhaps by taking a knife and avenging her father? But this sort of thing is not the custom in Bohemia. Alice had a better means for expressing her opposition: she began to believe in God.”
Milan Kundera, Laughable Loves

Bear Grylls
“Jenomže „nemožné“ není dobré slovo, když se pokoušíte přežít.”
Bear Grylls, True Grit
tags: czech

Bear Grylls
“Rozhlížel se kolem po nějakém kameni, kterým by se zabil. Žádný však nenašel. Musel to utrpení vydržet.”
Bear Grylls, True Grit
tags: czech

Bear Grylls
“Sedmkrát spadni, osmkrát se zvedni.”
Bear Grylls, True Grit
tags: czech

Bear Grylls
“Slova Edwarda Whympera jsou pravdivá dodnes: „Lez, jestli tě to baví, ale pamatuj si, že odvaha a síla neznamenají bez opatrnosti nic… S ničím nepospíchej, dávej pozor na každý krok a od začátku mysli na to, že tohle může být i konec.”
Bear Grylls, True Grit
tags: czech

Bear Grylls
“Mallory těšil postavení celebrity. Když se ho jeden reportér New York Times zeptal, proč chce zdolat Everest, George odpověděl třemi slavnými slovy, jež znají snad všichni horolezci. Tato slova jsou tlukoucím srdcem, mottem pohánějícím mnoho odvážných průzkumníků a dobrodruhů. „Protože tam je.”
Bear Grylls, True Grit
tags: czech

Bear Grylls
“Zkoušeli jste někdy vyhrabat ze sněhu auto? No tak zkuste vyhrabat loď z antarktického ledu.”
Bear Grylls, True Grit
tags: czech

Henry Kissinger
“Žádná společnost nikdy neměla sílu, žádný vůdce odolnost a žádná víra energii nutnou k tomu, aby své zákony prosadila trvale na celém světě. Univerzální moc se prokázala jako nedosažitelná a islám v tomto bodě není výjimkou.”
Henry Kissinger, World Order
tags: czech

Milan Kundera
“Nic z dějinných událostí nelze předpokládat jako obecně známé, a o dějích, jež se staly před pár lety, musím proto vyprávět, jako by byly staré tisíc let:”
Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting
tags: czech

Milan Kundera
“Ženy nehledají krásné muže. Ženy hledají muže, kteří měli krásné ženy.”
Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting
tags: czech

« previous 1 3 4 5 6 7 8 9