Catcher Quotes

Quotes tagged as "catcher" (showing 1-11 of 11)
Chloe Neill
“Catcher snorted. “If we’re not playing naked Twister, we’re wasting our waking hours.”
“Yep,” Mallory said as she tugged him down the sidewalk, “that’s the love of my life. He’s a romantic at heart.”
Chloe Neill, Twice Bitten

J.D. Salinger
“Oh, I don’t know. That digression business got on my nerves. I don’t know. The trouble with me is, I like it when somebody digresses. It’s more interesting and all.”
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye

Chloe Neill
“Jonah and Catcher shared one of those manly, “It’s nice to meet you, but I’m going to barely acknowledge your existence with a small nod because that’s the manly thing to do” gestures.”
Chloe Neill, Drink Deep

Chloe Neill
“I looked at Ethan and smiled a little.
“I love you,” he mouthed.
“I love you, too,” I mouthed back.
“And I’m nauseous,” Catcher grumbled. “Let’s get on with this. I am seriously in need of a beer and a Lifetime movie.”
Chloe Neill, Biting Cold

Chloe Neill
“And that’s why we’re sending Boobs McGee.”
I slowly swiveled my head to glare at Catcher. “Seriously. You’re, what, twelve now?”
***
“Then I guess that settles that,” I agreed. “My boobs and I will go.”
Chloe Neill, Drink Deep

J.D. Salinger
“He once told Allie and I that if he'd had to shoot anybody, he wouldn't've known which direction to shoot in. He said the Army was practically as full of bastards as the Nazis were.”
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye

Chloe Neill
“He humphed and grabbed a carton of milk, then chugged directly from the cardboard spout. Mallory and I watched him, the same grimace on both our faces. Sure, I did the same thing with OJ, but he was a boy, and it was milk. That was just gross.”
Chloe Neill, Friday Night Bites

J.D. Salinger
“If a body meet a body coming through the rye. Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody's around — nobody big, I mean — except me. And I'm standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff — I mean if they're running and they don't look where they're going I have to come out from somewhere and catch them. That's all I'd do all day. I'd just be the catcher in the rye and all. I know it's crazy, but that's the only thing I'd really like to be. I know it's crazy.”
J.D. Salinger

Carrie Ryan
“How did he change? What was he like before?" ...

"He was happy before.”
Carrie Ryan, The Dark and Hollow Places

“Nuvažiavau anksčiau, negu reikėjo, todėl atsisėdau vestibiulyje ant tokios odinės sofos po laikrodžiu ir ėmiau žiūrinėti mergiščias. Dauguma mokyklų jau buvo paleidę atostogų, ir koks milijonas mergiūkščių stoviniavo arba sėdėjo laukdamos savo kadrų. Vienos
sėdėjo susikėlusios koją ant kojos, kitos — paprastai, suglaudusios kojas, vienų kojos buvo klasiškos, kitų klaikios, vienos atrodė liuks, o kitos tikros klizmos, jeigu arčiau susipažintum. Buvo gražu žiūrėt, na, žinot, ką aš turiu galvoj. Gražu, bet ir liūdnoka, nes
aš visą laiką galvojau, kas laukia visų tų mergiūkščių ateity. Na, kai jos užbaigs savo mokyklas ir koledžus. Faktas, didžioji dalis ištekės už visokių psichų. Už tokių, kurie amžiais nepristinga kalbos apie tai, kiek mylių traukia jo automobilis su vienu galonu benzino. Už tokių, kurie įsižeidžia kaip vaikai, jeigu prakiša golfą arba net ir tokį nerimtą, žaidimą kaip tenisas. Už visokių niekšelių. Už tokių, kurie neskaito knygų. Už baisiai nuobodžių tipų.”
Jerome Salinger

Mortimer J. Adler
“[...] o leitor ou ouvinte são como o apanhador (catcher) num jogo de beisebol.”
Mortimer J. Adler, How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading