С. Анудар

“Энд сайхан, муухай, тааламжтай, тааламжгүй юм байхгүй. Зүгээр нэг юм – бүх юм. Энд байгаа юмыг байгаагаар нь байлга, өөр аргагүй, хүсэлгүй. Нэг юм хийх ёстой юм шиг санагдаад байвал тэрийгээ хий, хийж байгаа юмаа хий, бүгдээрээ байгаагаараа байдаг. Байж л бай. Чамайг энд одоохон оршуулна.”


С. Анудар, 4 биш 4
Read more quotes from С. Анудар


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

4 биш 4 4 биш 4 by С. Анудар
114 ratings, average rating, 10 reviews

Browse By Tag