С. Анудар

“Нэг газар, нэг тэнгэр, нэг нар, нэг сар. Эд нар манддаггүй, жаргадаггүй, шинэ сар хуучин сар гэж байдаггүй – яах юм. Байгаагаараа л байдаг. Одоо бүх юм сайхан байна. Болсон юмыг би мартсан, болох юмыг би санахгүй. "Одоогоос өөр цаг байхгүй. Одоо ч чамайг ийшээ оруулсан хаашаа ч гаргахгүй". Би хаашаа ч ороогүй, нэг мэдэхэд энд байсан. Дандаа байсан. Байгаагүй байхдаа ч байсан, байхгүй болохдоо ч байна.”


С. Анудар, 4 биш 4
Read more quotes from С. Анудар


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

4 биш 4 4 биш 4 by С. Анудар
116 ratings, average rating, 10 reviews

Browse By Tag