С. Анудар

“Тэгэхдээ би бусад, би биш хүмүүсийн амьдралыг, байгааг, ойлгодоггүй. Надаас өөр амьдрал байна гэхэд нэг л сонин. Тэд нарт ч адилхан байх. Өөр амьдрал – итгэмээргүй. Хүн үхсэнийхээ дараа юу ч мэдрэхгүй, юу ч байхгүй болно гэж бодоход сонин болдог.”


С. Анудар, 4 биш 4
Read more quotes from С. Анудар


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

4 биш 4 4 биш 4 by С. Анудар
116 ratings, average rating, 10 reviews

Browse By Tag