“طلسم چیه!؟ جادو چیه!؟
دیوِ سیا تو کوه چیه!؟
جادو که کار نمی‌شه!
اینُ بدون همیشه!
هرچی که جادو جَنبَله
کار آدمای تنبله!
منم اگه زرنگم
میرم با دیو می‌جنگم!”


منوچهر نیستانی, گل اومد بهار اومد
Read more quotes from منوچهر نیستانی


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

گل اومد بهار اومد گل اومد بهار اومد by منوچهر نیستانی
8 ratings, average rating, 1 review

Browse By Tag