خليل فاضل

“التعبير بالبكاء والحزن مهم، ويغسل النفس، كذلك الصراخ واللوعة، لكن إذا زا عن حده انقلب إلى ضده بمعنى الضرر الجسماني والانساني ص 85”


خليل فاضل, ضد الإكتئاب
Read more quotes from خليل فاضل


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

ضد الإكتئاب ضد الإكتئاب by خليل فاضل
118 ratings, average rating, 27 reviews

Browse By Tag