William Wharton

“Мирабел непрекъснато споделя спомените и виденията си, както правеше преди. Те не се отличават много от онова, което виждам, с изключение на объркването на местата. Или може би започвам да виждам като нея и нейните представи изместват действителността пред очите ми. Не ме е грижа.
Боята сякаш се лее. Спирам само за да изстискам нови цветове върху палитрата. Откривам, че рисувам с много повече боя, по-бързо, знам какво да правя и не изпитвам онзи страх от грешки, който ме обсебваше преди. Нещо у мен се промени. Чувства, се все по-малко контролиран от Мирабел. Спогаждам се повече с нея и двамата работим като един екип.”


William Wharton, Last Lovers
Read more quotes from William Wharton


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Last Lovers Last Lovers by William Wharton
1,178 ratings, average rating, 44 reviews

Browse By Tag