بحث و پیشنهاد

صرفا جهت معرفی و نقد کتاب :دی
category
tags
location
Iran
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
rules
فقط توهین نباشه حله :دی

در حال حاضر چه کتابی میخوانید ؟ توصیه میکنید ؟
By Reza · 51 posts · 234 views
last updated Jan 05, 2019 09:09PM
بهترین‌ها
By Reza · 2 posts · 68 views
last updated Aug 02, 2018 05:01PM
نقد و بررسی کتاب (و سریال ) ۱۳ دلیل برای
By Sara · 5 posts · 97 views
last updated Jan 12, 2018 09:12AM
You have no friends in the بحث و پیشنهاد group. Invite some »
Reza Qalandari
Reza

Share This Group