کتابداران فارسی گودریدز

گروهی برای کتابداران فارسی زبان سایت گودریدز
*همچنین درخواست هایی برای ویرایش، اضافه کردن، افزودن تصویر جلد و ... در مورد کتاب های فارسی را در این گروه بخواهید.
category
tags
location
Iran
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
Showing 7 of 1 topics — 368 comments total
+ عمومی
* پرسش و پاسخ در مورد نحوه فعالیت به عنوان یک کتابدار
By Mehrdād · 128 posts · 2540 views
last updated Mar 28, 2021 11:41PM
گروه کتاب و کتاب خوانی
By Reza · 1 post · 32 views
last updated Mar 22, 2021 02:30AM
موضوع آزاد
By Mehrdād · 8 posts · 401 views
last updated Dec 27, 2020 01:03PM
همکاری برای تهیه ی پادکست کتاب
By Reza · 14 posts · 224 views
last updated May 21, 2020 02:18PM
کمک در پیدا کردن نام کتاب‌هایی که فراموش کرده‌ایم
By Sahar · 10 posts · 278 views
last updated May 11, 2020 11:19AM
محبوب‌ترین کتاب‌های 97-98
By Ebrahim · 1 post · 157 views
last updated Mar 06, 2020 12:54PM
نظرات- پیشنهادات
By Mehrdād · 16 posts · 284 views
last updated Nov 26, 2017 10:48AM
* نسخه‌ی پشتیبان
By Mehrdād · 8 posts · 215 views
last updated Sep 19, 2014 07:36AM
* اصلاح صفحه کلید
By Mehrdād · 19 posts · 222 views
last updated Nov 10, 2015 12:54AM
معرفی چند سایت
By Mehrdād · 10 posts · 745 views
last updated Jul 02, 2019 06:09AM
عدم استفاده از تاریخ هجری شمسی
By مصطفی · 10 posts · 245 views
last updated Apr 04, 2018 10:41AM
ویجت
By Mehrdād · 5 posts · 124 views
last updated Jul 25, 2017 01:09PM
Showing 8 of -7 topics — 2,733 comments total
+ ثبت کتاب
This topic has been closed to new comments. * راهنمای ثبت کتاب های فارسی
By Mehrdād · 40 posts · 1190 views
last updated Oct 17, 2016 01:36AM
This topic has been closed to new comments. * راهنمای ثبت کتاب های ترجمه شده
By Mehrdād · 24 posts · 609 views
last updated Nov 30, 2016 10:31PM
درخواست برای ثبت کتاب
By Mehrdād · 2124 posts · 2282 views
last updated 12 hours, 20 min ago
روح انگیز
By Mahtabshima · 1 post · 20 views
last updated Apr 09, 2021 02:11AM
درخواست ویرایش کتاب
By M4hgraphy · 4 posts · 14 views
last updated Apr 08, 2021 08:17AM
مواردی که نباید ثبت شود
By Mehrdād · 13 posts · 434 views
last updated Apr 13, 2019 12:12PM
ثبت مجلات
By Mehrdād · 66 posts · 266 views
last updated Mar 27, 2018 12:16AM
تازه‌های کتاب
By Mehrdād · 1 post · 198 views
last updated Feb 16, 2016 01:19AM
من فاطمه ام ، پدرم محمد
By Mina · 1 post · 42 views
last updated Dec 27, 2020 02:44PM
معرفت شناسی
By Javad · 1 post · 23 views
last updated Dec 25, 2020 07:38PM
دزد مو وزوزی و انسان فرهیخته
By mohsen · 3 posts · 36 views
last updated Oct 21, 2020 12:31PM
تاریخ مختصر اندیشه راهنمای فلسفه‌ی زندگی
By Fillette · 2 posts · 42 views
last updated Jun 08, 2020 06:27PM
نگویید چیزی نداریم
By سپیده · 2 posts · 84 views
last updated Apr 18, 2020 05:54PM
* جوایز کتاب
By Mehrdād · 4 posts · 159 views
last updated Dec 20, 2016 04:05AM
ویرایش مشخصات کتاب
By Mehrdād · 172 posts · 444 views
last updated Apr 19, 2021 12:10AM
ایجاد سری
By Mehrdād · 47 posts · 217 views
last updated May 01, 2020 05:53AM
ایجاد کاراکتر
By Mehrdād · 5 posts · 93 views
last updated Oct 31, 2016 11:35PM
ایجاد لیست
By Mehrdād · 4 posts · 72 views
last updated Aug 28, 2015 03:10AM
اشتباه در ادغام کتاب
By Mahsa · 6 posts · 37 views
last updated Apr 04, 2021 02:34AM
درخواست یکی کردن کتاب های مشابه
By Masoud · 99 posts · 123 views
last updated Mar 29, 2021 10:06AM
ویرایش کتاب
By Mehrdād · 207 posts · 423 views
last updated Mar 22, 2021 12:58AM
درخواست اضافه کردن جلد کتاب، ویرایش جلد کتاب
By مصطفی · 601 posts · 740 views
last updated Mar 13, 2021 03:23PM
درخواست حذف کتاب‌های مشابه
By Alireza · 208 posts · 388 views
last updated Mar 04, 2021 10:54PM
combine
By Zahra_Tavasol… · 3 posts · 30 views
last updated Nov 27, 2020 10:54AM
درخواست حذف کتاب
By Mahsa · 4 posts · 32 views
last updated Oct 07, 2020 01:17PM
Showing 3 of 3 topics — 193 comments total
+ نویسندگان
* درخواست‌های ویرایش نویسندگان
By Mehrdād · 91 posts · 351 views
last updated Mar 18, 2021 06:29PM
نویسندگان فارسی
By Mehrdād · 24 posts · 383 views
last updated Feb 26, 2021 06:07AM
نویسندگان خارجی
By Mehrdād · 10 posts · 218 views
last updated Aug 10, 2019 01:21PM
You have no friends in the کتابداران فارسی گودریدز group. Invite some »
مصطفی یاوری آیین
مصطفی

Mehrdād
Mehrdād

فرهاد Zekavat
فرهاد

Share This Group