کتابداران فارسی گودریدز

گروهی برای کتابداران فارسی زبان سایت گودریدز
*همچنین درخواست هایی برای ویرایش، اضافه کردن، افزودن تصویر جلد و ... در مورد کتاب های فارسی را در این گروه بخواهید.
category
tags
location
Iran
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
Showing 7 of 1 topics — 450 comments total
+ عمومی
* پرسش و پاسخ در مورد نحوه فعالیت به عنوان یک کتابدار
By Mehrdād · 151 posts · 2848 views
last updated Jan 17, 2023 12:17AM
نظرات- پیشنهادات
By Mehrdād · 22 posts · 386 views
last updated Jan 13, 2023 08:02AM
کمک در پیدا کردن نام کتاب‌هایی که فراموش کرده‌ایم
By Sahar · 11 posts · 357 views
last updated Dec 18, 2022 07:03AM
پیشنهاد داستان کوتاه برای روایت صوتی
By Hodeys · 3 posts · 37 views
last updated Nov 17, 2021 10:15AM
موضوع آزاد
By Mehrdād · 10 posts · 479 views
last updated Jul 13, 2021 12:28AM
همکاری برای تهیه ی پادکست کتاب
By Reza · 14 posts · 270 views
last updated May 21, 2020 02:18PM
محبوب‌ترین کتاب‌های 97-98
By Ebrahim · 1 post · 231 views
last updated Mar 06, 2020 12:54PM
* نسخه‌ی پشتیبان
By Mehrdād · 8 posts · 249 views
last updated Sep 19, 2014 07:36AM
* اصلاح صفحه کلید
By Mehrdād · 19 posts · 257 views
last updated Nov 10, 2015 12:54AM
معرفی چند سایت
By Mehrdād · 10 posts · 849 views
last updated Jul 02, 2019 06:09AM
عدم استفاده از تاریخ هجری شمسی
By مصطفی · 10 posts · 276 views
last updated Apr 04, 2018 10:41AM
ویجت
By Mehrdād · 5 posts · 144 views
last updated Jul 25, 2017 01:09PM
Showing 10 of -6 topics — 3,789 comments total
+ ثبت کتاب
This topic has been closed to new comments. * راهنمای ثبت کتاب های فارسی
By Mehrdād · 39 posts · 1510 views
last updated Oct 17, 2016 01:36AM
This topic has been closed to new comments. * راهنمای ثبت کتاب های ترجمه شده
By Mehrdād · 24 posts · 690 views
last updated Nov 30, 2016 10:31PM
درخواست برای ثبت کتاب
By Mehrdād · 2885 posts · 2757 views
last updated Mar 31, 2023 04:40AM
درخواست ویرایش کتاب
By Moonchild · 65 posts · 188 views
last updated Mar 10, 2023 06:12AM
درخواست اضافه کردن کتاب
By Hanieh · 6 posts · 51 views
last updated Feb 26, 2023 12:03PM
درخواست اضافه کردن کتاب
By Hanieh · 1 post · 19 views
last updated Dec 12, 2022 12:45AM
تازه های کتاب
By Hanieh · 1 post · 17 views
last updated Dec 08, 2022 02:08AM
اضافه کردن کتاب
By Hamed · 9 posts · 67 views
last updated Dec 07, 2022 12:27PM
درخواست ثبت کتاب
By Hatsumi · 1 post · 24 views
last updated Sep 14, 2022 12:35AM
ثبت مجلات
By Mehrdād · 67 posts · 325 views
last updated Jun 22, 2022 03:07AM
درخواست ثبت کتاب
By Z. Aroosha · 171 posts · 299 views
last updated Mar 28, 2023 01:19PM
اقزودن کتاب
By Fereshteh · 1 post · 10 views
last updated Mar 08, 2023 10:54PM
درخواست ثبت کتاب
By Salimeh · 8 posts · 45 views
last updated Jan 02, 2023 02:40PM
لطفا این دو کتاب اضافه بفرمایید
By Amene · 1 post · 16 views
last updated Dec 11, 2022 11:10AM
درخواست ثبت کتاب
By Salimeh · 1 post · 10 views
last updated Dec 03, 2022 02:13PM
درخواست ثبت
By Fateme · 20 posts · 143 views
last updated Nov 24, 2022 12:04PM
درخواست ثبت کتاب
By Komeil · 1 post · 16 views
last updated Nov 19, 2022 04:10AM
لطفاً این کتاب رو اضافه کنید.
By ناچکال · 2 posts · 17 views
last updated Nov 06, 2022 11:40PM
درخواست ثبت کتاب
By Omid · 2 posts · 43 views
last updated Aug 08, 2022 05:30AM
* جوایز کتاب
By Mehrdād · 4 posts · 176 views
last updated Dec 20, 2016 04:05AM
ویرایش مشخصات کتاب
By Mehrdād · 211 posts · 577 views
last updated Dec 29, 2022 12:11PM
ایجاد سری
By Mehrdād · 49 posts · 259 views
last updated Jul 12, 2021 04:03AM
ایجاد کاراکتر
By Mehrdād · 5 posts · 106 views
last updated Oct 31, 2016 11:35PM
ایجاد لیست
By Mehrdād · 4 posts · 87 views
last updated Aug 28, 2015 03:10AM
درخواست حذف کتاب‌های مشابه
By Al · 214 posts · 436 views
last updated Mar 17, 2023 03:18AM
درخواست
By Hannane · 1 post · 11 views
last updated Feb 18, 2023 07:12AM
درخواست اضافه کردن جلد کتاب، ویرایش جلد کتاب
By مصطفی · 621 posts · 837 views
last updated Jan 25, 2023 09:18AM
درخواست یکی کردن کتاب های مشابه
By Masoud · 119 posts · 181 views
last updated Dec 03, 2022 07:41AM
ویرایش کتاب
By Mehrdād · 213 posts · 478 views
last updated Sep 14, 2022 09:33AM
اشتباه در ادغام کتاب
By Mahsa · 9 posts · 61 views
last updated Feb 09, 2022 07:53AM
درخواست حذف کتاب
By Mahsa · 4 posts · 40 views
last updated Oct 07, 2020 01:17PM
Showing 3 of 3 topics — 215 comments total
+ نویسندگان
* درخواست‌های ویرایش نویسندگان
By Mehrdād · 105 posts · 404 views
last updated Jan 16, 2023 01:57PM
نویسندگان فارسی
By Mehrdād · 22 posts · 423 views
last updated Feb 26, 2021 06:07AM
نویسندگان خارجی
By Mehrdād · 10 posts · 238 views
last updated Aug 10, 2019 01:21PM
You have no friends in the کتابداران فارسی گودریدز group. Invite some »
مصطفی یاوری آیین
مصطفی

Mehrdād
Mehrdād

فرهاد ذکاوت
فرهاد

Share This Group