2019 Reading Challenge
2019 READING
CHALLENGE
Participants 4,416,344
Books Pledged 284,966,551
Avg. Books Pledged 64
Time Left 0 days, 0 hours
ilse has read 44 of 30 books in 2019.
ILSE’S 2019 BOOKS
  • Cloud Inc. by Rob Hart
  • De duik by Catherine Steadman
  • Nacht in Noorwegen by Derek B. Miller
  • Hoe je stopt met plastic by Will McCallum
  • Vergeten verdriet by Eline Trenson
  • Pertinenties van Polly Dewit by Gerda Dendooven
  • Koldbrand by Cilla Börjlind
  • Ik reis alleen by Samuel Bjørk
  • Gezien de feiten by Griet Op de Beeck
  • Kon ik het maar zeggen by Hannah Beckerman
4 likes · 
Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Jessie (new)

Jessie Al negen?? WoW!!


message 2: by ilse (last edited Jan 25, 2019 09:40AM) (new)

ilse Jessie wrote: "Al negen?? WoW!!"
het gaat hier vooruit... al lijkt het lezen nu wel echt stil te vallen. Ofte: het boek waarin ik begonnen ben, heeft me zelfs na 80 pgs nog niet mee....


back to top