ماهور

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about ماهور.

https://www.goodreads.com/mahoor

Loading...
5085 داستان كوتاه — 3307 members — last activity Oct 13, 2021 08:23AM
گروهي براي علاقمندان به داستان كوتاه اينجا گرد هم اومديم تا داستان بخونيم ، داستان بنويسيم ، با هم حرف بزنيم و حداقل چند دقيقه دلمشغولي هاي بي انتها ...more
5409 مشاعره — 97 members — last activity Mar 11, 2020 09:16AM
هيچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده‌ی شعری شاعر آن لحظه‌ی شعر است. پابلو نرودا
6471 Anahita — 137 members — last activity Feb 03, 2015 11:14AM
Woman's traits and relations {Anahita "meaning unstained, clean and innocent" is Goddess of water,fertility, greens and plants.She is the deification ...more
10077 food - tranguilizing - love &....... — 37 members — last activity Nov 25, 2019 03:10AM
داشتم فكر مي كردم در اينجا گروه هاي زيادي است از جمله روانشناسي- شعر- داستان- فلسفه سياست -كتاب - روزمره و .. ولي ما بعد از همه كارها به خانه بر مي گر ...more
4900 کانون نویسندگان و شاعران جوان — 183 members — last activity Aug 11, 2010 09:41PM
مکانی برای تبادل نظر در مورد کتاب ادبیات شعر سینما و قرارهای حضوری در فرهنگسراها موزه ها
More of ماهور’s groups…
year in books
bahar a...
898 books | 1,268 friends

Cyrus
1,117 books | 2,357 friends

Marjan
478 books | 141 friends

Fawaz Ali
808 books | 3,102 friends

Neda
55 books | 51 friends

Maryam
657 books | 128 friends

Parvane
271 books | 179 friends

مرجان
2 books | 4 friends

More friends…


Polls voted on by ماهور

Lists liked by ماهور