چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم discussion


61 views
لطفا توضیح دهید.

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Azadeh (last edited Aug 25, 2016 11:11AM) (new)

Azadeh سلام
من تا حالا درباره این کتاب چیزی نشنیده بودم؟ آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
کسی می تونه کتاب رو معرفی کنه؟


Fateme Saadati گرچه داستان این رمان در سال های دهه ی 40 می گذرد اما برای من بسیار زنده و تازه می نمود.
آرامشی که در داستان است بسیار دلنشین است.
از خواندنش پشیمان نمی شوید.


Mana این کتاب نوشته زویا پیرزاد است و برنده چند جایزه از جمته جایزه بنیاد گلشیری است. داستان بسیار روان و گیرا تعریف شده.
خواندنش را حتما به شما توصیه می کنم به خصوص که این داستان یک جور زن نوشت هم محسوب می شود.


back to top