انجمن شعر discussion

72 views

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nasibeh (last edited Oct 27, 2010 10:26AM) (new)

Nasibeh - قبل از آوردن شعر يك چيز بايد بگم اين كه نه اسمه اين شعرو مي دونم و نه شاعرشو وممنون مي شم كه اگه كه مي دونين بهم بگين

آدمك آخر دنياست، بخند
آدمك مرگ همين جاست، بخند
دست خطي كه ترا عاشق كرد،
شوخي كاغذي ماست، بخند
آدمك خر نشوي گريه كني،
كل دنيا سراب است، بخند
آن خدايي كه بزرگش خواندي،
به خدا مثل تو تنهاست، بخند


message 2: by Mahyar (last edited Oct 30, 2010 03:47PM) (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments هـــــــــــــان! اون ور گفتم که این شعر مال ِ من هست! خوش بختانه حافظه ام درست یاری می کرد! :دی

اصل ِ شعر این هست:آدمک اخر دنیاست بخند
آدمک مرگ همینجاست بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی
به خدا مثل تو تنهاست بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد
شوخی کاغذی ماست بخند

فکر کن درد تو ارزشمند است
فکر کن گریه چه زیباست بخند

صبح فردا به شبت نیست که نیست
تازه انگار که فرداست بخند

راستی آنچه به یادت دادیم
بر زدن نیست که درجاست بخند

آدمک نغمه آغاز نخوان
به خدا آخردنیاست بخندکه این شعر رو سرکار خانم ِ نغمه رضایی سروده اند، و اون قسمتی که من گفتم همون

آدمک خر نشوی گریه کنی
کلّ ِ دنیا سراب است، بخند

بوده که متأسفانه تو خیلی از وبلاگ ها این بیت ِ بسیار بدیع و شیرین هم به پای ایشون تموم شده! :دی

منبع: http://iranjoke.ir/content/view/2288/...


خاطرم هست که اون یک بیت رو توی بلاگ ِ یک نفر که شعر ِ اصلی رو گذاشته بود (در یاهو 360) برایش گفتم؛ ولی این که چطور سر از وبلاگ ِ این و اون در آورده رو نمی دونم! :دی


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments عجب جنگی است این جنگ سایبری


message 4: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments واقعن اشکان! می بینی سهم ِ من رو خوردن؟ :دی


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments خیر قربان! بیتت رو خوردن!؟
:D


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments حالا این جا باید شما معیّن کنی که مقصود از «بیت» چیست که متأسفانه در این مقال (؟) نمی گنجه! :دی


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments تو خود نیک می دانی! پس از گفتن دگرم سودی نیست. :دی، به قول خودت


back to top