انجمن شعر discussion

9 views
اخبار و گزارش > معرفی سایت

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
به تازگی با سایت رادیو پیفیکا آشنا شده ام . یعنی لطف بعضی از دوستانم بود که از طریق ایمیل مرا مطلع کردند .
حیفم آمد که این خبر را در گروه منتشر نکنم . سایت خوبی ست و آثار بزرگان ادبیات ، موسیقی و فیلم در آن منتشر می شود .
امیدوارم جالب باشد برای دوستان و مراجعه کنند به این سایت .
http://radiopikaf.com


message 2: by Emad (last edited Aug 21, 2010 07:29AM) (new)

Emad | 130 comments سابق بر اين نيز خود فتح الباب معرفي سايتهاي
خوب و قابل استناد بوديد... سپاس
حضور مديريت در گروه مستدام


message 3: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
Emad wrote: "سابق بر اين نيز خود فتح الباب معرفي سايتهاي
خوب و قابل استناد بوديد... سپاس
حضور مديريت در گروه مستدام"


حتمن عماد عزیز.
حق با شماست .
باید از این به بعد بیشتر باشم .


back to top