اسکارلت - ادامه بر رمان بر باد رفته اسکارلت - ادامه بر رمان بر باد رفته discussion


218 views
اسکارلت کتابي مستقل يا ادامه اي بر برباد رفته؟

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Niloofar اسکارلت را به عنوان کتابي مستقل دوست دارم . اما نمي توانم قبول کنم که اسکارلت مارگارت ميچل به دنبال رت باتلر بره . اسکارلت نمي تونه دنباله برباد رفته باشه . امابه تنهايي داستاني زيباست


Asma ??????


Mahyar Mohammadi خب حقیقت این ئه که نویسنده ی اسکارلت نتونسته به قوّتِ مارگارت میچل داستان بنویسه. داستانِ مارگارت میچل هم یه داستانِ عشقی بود، هم یه داستانِ جنگی. این جور داستان ها (مثلِ جنگ و صلح) به طورِ معمول رمان های فوق العاده ای در می آن، ولی « اسکارلت » از اون فضا بهره ای نبرده بود، و هم چنین به گفته ی شما فضای اون خیلی فرق می کرد با فضای بر باد رفته.‏


Kirby Dianna wrote: "??????"

lol
seconded!


Mahyar Mohammadi We're discussing about how "Scarlet"'s Different in comparison with "Gone with the Wind". Any ideas?


Asma in scarlett 2 she was growing up and more mature


i liked her in the first book more... "gone with the wind "
for rhett i liked him in both of the books he's the same person


Niloo N الکساندرا ریپلی به هیچ عنوان نتونست داستانی مثل مارگارت میچل بنویسه!!
اسکارلت فقط یه رمان ِ معمولی بود... هیچ چیزش شبیه به بربادرفته نبود... حتی اسکارلت هم اسکارلت نبود!!
من هم مثل خیلی ها فکر می کنم که اسکارلت فقط یه اثر مستقل و نسبتا خوب میتونه باشه نه ادامه ی برباد رفته


message 8: by May (new) - rated it 4 stars

May کتاب خوبی بود. اما به پای برباد رفته نمیرسید.به نظرم طرفدارای بربادرفته دوست داشتن بیشتر درباره ی رت اسکارلت اشلی و ... بدونن اما رمان اسکارلت گاهی خیلی از موضوع پرت میشد. تازه من نمیدونم چرا همه نویسنده ها تا به جای خوب داستان میرسن داستانو تموم میکنن. من خیلی دوست داشتم کتاب ادامه پیدا میکرد و زندگی دوباره رت و اسکارلت رو هم به تصویر میکشی


message 9: by Samaneh (new) - added it

Samaneh Azhar اسکارلت توی کتاب اسکارلت خیی ضعیفتر از اسکارلت توی برباد رفته است.

اون مثل یک زن خیلی وابسته است که دور از بلند پروازی های اسکارلته


message 10: by [deleted user] (new)

rd


message 11: by [deleted user] (new)

موضوع کتاب خوب بود استعمار ایرلند توسط اگلیسی ها ولی نویسندش حاشیه رفته حوصله ی ادمو سربرده
در کل کتاب ابکیه


Shabz من رفتم زود یه کتاب دیگه خوندم این آشغال پاک شه از ذهنم.
تنها نکته ی مثبتش خانوادهی پدریش و کشیشه است. همین. زن سی ساله اونم با چنتا بچه و کوه مسولیت اونم کاراکتر قوی و مستقلی مثل اسکارلت راه بیفته موی دماغ رت بشه از شهری به شهر دیگه؟ رت بره با یه مریم مقدس کپیه ملانی عروسی کنه؟ خخخخخ. چرا؟ با قدرت قانونی اون زمان به عنوان همسر می تونست تمام پول اسکارت و بالا بکشه...اینکه بره با یه مریم مقدس عروسی کنه بیشتر شکنجه ی خودش بود تا اسکارلت..

فضاها یهو می پرید. کشتی غرق شدن. حراج اسب! مهمونیا! دکوراسبون قصرش! انقلاب ایرلند! اصلن هیچیییی به هیچی ربط نداشت. بچه هاشو که حذف کرد از زنگیش! تارارو هم! مامی رو هم. و اشلی. کلی توضیحات معاونت توریستی از چارتون و ساوانا و ایرلند بعدش رسیدیم صفحه ی
هفتصد و پنجاه یهویی مثل چهل تکه شد. از یه جا به یه جا دیگه میپرید جمله به جمله . شکار روباه.یک سال گذشت. یه پاراگراف درمورد یه مهمونی. دوسال گذشت زن رت دوتا بچه سقط کرد. رت میاد اونجا وسط مهمونی خوشحالم که خوشحالی. تند تند کاراکترای عاشقای اسکارلت معرفی میشن تو 50 صفحه آخر یه رمان 800 صفحه ای که تا این جا کششششش داده آویزونیه اسکارتو یهویی تصمیم گرفت برا رت رقیب درست کنه همشونو می چپونه تو چند صفحه ی آخر... ا بعد یهو انگار نویسنده دید 795هه باید سروتهشو هم
اابیاره تو 5 صفحه. راحت کرد کارشو همه جز این دوتا مردن. تموم شد. ایرلندیام که تا اینجا خوب بودن یهو یه مشت زامبی شدن همرو کشتن. دختر اسکارلتم می خواستن بکشن. کشیش جون منم مرد حتی. تهش یه کاره رت اسکارلتو از جایی که نشسته وسط درگیری داره ناله می کنه بلندش می کنه. انگار بچست خودش عقل نداره وسط جنگ. پا ام نداره . رت 55 سالشه اینجا فکر کنم یادش رفت نویسنده...من نمی دونم این چی بود به خورد مغز بدبختم دادم


back to top