Hội Thích Đọc Sách discussion

143 views
Chung > Tìm sách trinh thám

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Bao (new)

Bao An | 2 comments Các anh chị giúp em tìm sách trinh thám ngoại văn với ạ, tiếng Anh hay tiếng Nhật đều được, sách không cần quá nổi tiếng vì em muốn thử đọc thể loại mới lạ. Mới xuất bản luôn càng tốt. Em xin cảm ơn ạ.


message 2: by Judie (new)

Judie Nguyễn | 1 comments Sự im lặng của bầy cừu
Đề thi đẫm máu
Thánh giá rỗng
Tokyo hoàng đạo án
Kẻ nhắc tuồng


message 3: by Duy Anh (new)

Duy Anh | 1 comments Nghi can X


message 4: by Bao (new)

Bao An | 2 comments À các anh chị, em xin lỗi, chắc tại post em ghi chưa rõ, ý em là tên bằng tiếng anh luôn í. Ví dụ như là : The trapped girl,..v.v..


Regina / cà rốt và thỏ (imjustreginaok) | 2 comments the girl on the train :D


back to top