Hội Thích Đọc Sách discussion

68 views
Chung > Có nên mua Thiệu Bảo Bình Nguyên

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shu (new)

Shu (just_S) | 1 comments mình khá thích tiểu thuyết lịch sử, nhưng về bộ này hầu như có rất ít review, muốn tìm hiểu kĩ hơn trước khi mua về cách hành văn, nội dung. Ai đọc qua cho mình vài nhận xét , mình cảm ơn .


message 2: by Hưng (new)

Hưng Đặng | 8 comments Bạn đọc thử Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim xem. Bạn có thể vào xem review của mình về cuốn này. Nếu bạn đọc được Tiếng Anh thì mình recommend cuốn Sapiens: A brief history of Humankind. Review cụ thể bạn xem trong profile của mình nhé.


back to top