Goodreads Librarians Group discussion

Een speciale vriendin
This topic is about Een speciale vriendin
122 views
Language & Translation Issues > Change description in Dutch

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Marleen Meuleman | 46 comments 9789025413804

Book is in Dutch - description should be in Dutch

"Een tiental kostschoolmeisjes brengt na hun tentamens twee weken door op een vervallen landgoed in het verwilderde natuurgebied Forest of Dean.

Hoewel de orthodoxe leraressen de meisjes door fysieke training proberen te motiveren, wordt de sfeer onderling steeds grimmiger. Eenzaamheid en verveling slaan toe en hun eigen goed bewaarde geheimen dreigen aan het licht te komen.

Ali, Jules, Hen, Caz en Izzi worden onder invloed van de groepsmoraal meedogenloos egoïstisch. Onzekerheid, afgunst, angst, verlangen en eenzaamheid blijken hun enige drijfveren.

Uiteindelijk komt het tot een harde confrontatie met de waarheid "


message 2: by Tim (new)

Tim (techthing) | 227 comments Done.


back to top