Young Adult bookclub nl discussion

Carry On
This topic is about Carry On
18 views
Boeken van maart 2016 > Carry on - Rainbow Rowell

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Brigit de  Bok | 55 comments Mod
Lees je mee in "carry on" van rainbow rowell? Vooral voor "fangirl" fans leuk


message 2: by [deleted user] (new)

Ah, leuk. Ik heb het boek nog niet in het nederlands. Mocht ik hem deze maand nog vinden dan lees ik mee!


Renée (reneetheunissen) Ik vond Carry On wel leuk, maar ik had er ergens meer van verwacht. Misschien juist omdat de stukken die in Fangirl zaten, niet in het echte boek zaten, dat ik andere verwachtingen had. Alsnog was het wel een leuk boek, maar heel anders dan verwacht.


back to top