کارگاه لذت داستان و داستان خوانی discussion

The Kite Runner
This topic is about The Kite Runner
52 views
باد بادک باز

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

banafshe (banafshe65) | 1 comments داستان به غایت زیبایی بود هم تعریفش هم اتفاقاتش
جزو معدود داستان هایی هست که برای همیشه در خاطرم می مونه


message 3: by Maryam (new)

Maryam | 1 comments از آغاز کتاب فضا سازی زیبا و بی نقص کتاب نوید داستانی متفاوت را می دهد که برای نویسنده جوانی که اولین چرخش قلم را تجربه کرده است مطمئنا نقطه قوتی است، و همچنین توانسته است با پرداختن به جزییات هر خواننده ای را به شوق آورد و داستانی کاملاً باورپذیر و قابل تجسم خلق نماید. در این کتاب به جز فضا سازی ها، گره های مناسب داستان و گیرایش خاص قلم نویسنده با موضوعی روبرو می شویم که برای ما ایرانی ها جذابتر از هر فردی بر روی کره خاکی می باشد و آن حس نزدیکی است که می توانیم با شخصیتهای کتاب که اکثرا از کشور همسایه مان افغانستان هستند داشته باشیم. هر ایرانی ظلم و ستمی که طالبان مرتکب شد و در این کتاب به آن اشاره می شود را از یاد نبرده است حکومتی که هزاران افغانی را آواره دیار غربت و مخصوصا ایران خودمان کرد. وقتی که سرگذشت این مردمان ستم دیده را می خواندم حسرت روزگاری را می خوردم که همه جا سخن از همسایگان افغانیمان بود که با سرازیر شدنشان به ایران فرصتهای شغلی و امنیت جانی و مالی ایرانی ها را به خطر انداخته اند اما واقعیت آن بود که آنها تنها به دنبال مامن امنی می گشتند که ما با تمام وجود از آنها دریغ داشتیم و در اکثر مواقع اگر کاری برایشان صورت می پذیرفت تنها بدین دلیل بود که آنها را همچون ابزاری می دیدیم. از سوی دیگر تصویر وحشتناکی که در این کتاب از طالبان در ذهن انسان شکل می گیرد من را به یاد هر دیکتاتوری که می خواهد به اسم دین منافع خود و یا دیگران را برآورده سازد می اندازد و به یاد این جمله از پیامبر که فرمودند "هر ملکی با فساد پابرجا می ماند اما با ظلم نه" می اندازد و این نوید را می دهد که روزی دیگر دیکتاتوری وجود نداشته باشد و چنین سواستفاده های از دین خدا و انسانیت نگردد.


back to top

126203

کارگاه لذت داستان و داستان خوانی

unread topics | mark unread