Armenian readers (Հայ ընթերցողներ) discussion

Ignorance
This topic is about Ignorance
note: This topic has been closed to new comments.
22 views
Արխիվ > Դեկտեմբերի գիրքը. որտեղից գտնել

Comments Showing 1-18 of 18 (18 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Byurakn (byurie) | 785 comments Mod
Բա բզեք ինձ մի հատ, արդեն դեկտեմբերի գիրքը հայտարարելու ժամանակն ա :)
Փաստորեն, Կունդերան հաղթեց:

Էստեղ գրում ենք, թե որտեղից կարելի ա ձեռք բերել գիրքը (էլեկտրոնային, տպագիր, տարբեր լեզուներով և այլն): Ես շատ կուզեի ֆրանսերեն կարդալ: Էնպես որ եթե ֆրանսերեն էլեկտրոնային տարբերակի տեղը մեկնումեկը գիտի, ձեն հանեք: Թե չէ, կարծում եմ` Ալիանս ֆրանսեզի գրադարանում կլինի:


David | 272 comments Ես բզել էի ու ավելացրել կարդացվող գրքերի մեջ :D
Ես երևի անգլերենը կկարդամ էլեկտրոնային տարբերակով. եթե չգտնեք ասեք՝ տամ :D


Byurakn (byurie) | 785 comments Mod
Արդեն ավելացրե՞լ ես :D բայց դեռ չենք կարդում:

Որ ֆրանսերենը չճարեմ, կասեմ տաս:


David | 272 comments Ահա :D Հա բան չկա, դեկտեմբերի մեկից եմ նշել:
Օքեյ ^-^


message 5: by արմին (new) - added it

արմին (tanamasi) | 519 comments Mod
աա, ինձ կուղղարկե՞ս ։Ճ
armine@vishap.am


Gayane (goyushek) | 359 comments Mod
Էսօր Դավիթն ինձ անգլերեն տարբերակներն ուղարկեց, բայց ոչ մեկը հարմար չէր կարդալու համար, շատ վատ են ռենդեր արած։ Հիմա htm տարբերակը մաքրում եմ, նորմալ դասավորում, որ կոնվերտ անեմ տարբեր ֆորմատների։ Թե ուզում եք, սպասեք, վերջացնեմ, սաղիդ ուղարկեմ :)


message 7: by արմին (new) - added it

արմին (tanamasi) | 519 comments Mod
Հա՜, որ վերջացնես ինձ ուղղարկիր ։Ճ


message 8: by Gayane (last edited Dec 02, 2013 04:12AM) (new) - rated it 4 stars

Gayane (goyushek) | 359 comments Mod
Եթե սխալներ լինեն, կներեք․

mobi: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2...
epub: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2...


David | 272 comments Շատ շնորհակալություն :)) Ես էլ քո քոնվերտ արածից կկարդամ, որովհետև, իրոք, epub-ը նորմալ դասավորված չէր :3

Սա էլ նրանց համար, ովքեր նախընտրում են ռուսերեն կարդալ :)
http://flibusta.net/b/125496


Արմինե Պետրոսյան | 364 comments Ժող, ինձ նորմալ կայք ասեք անգելերնով, մտնեմ, կարդամ:


Արմինե Պետրոսյան | 364 comments Ժող, ես Կունդերայից արդեն երկու գործ կարդացել եմ, շատ թեթև է գրում, կարծում եմ, որ սա էլ նույն ձեռագրով կլինի: ՃՃ


Byurakn (byurie) | 785 comments Mod
mobi-ն լա՞վ ա էղել: ես քաշեցի քինդըլիս մեջ:
հա, Կունդերան լավն ա, ես էլ եմ երկու գործ կարդացել:


Արմինե Պետրոսյան | 364 comments Ես էլ մի կայք գտել եմ, օնլայն եմ կարդում, ոնց որ ես ու այդ կայքը դեռ իրար հետ լավ յոլա ենք գնում: ՃՃՃ


Byurakn (byurie) | 785 comments Mod
Գայ, mobi-ն շատ հաջող ա էղել, ապրես :)


Gayane (goyushek) | 359 comments Mod
Հա՞, մի քանի տեղ տեսա, որ տողերը չեմ միացրել, նախադասության կեսից նոր պարբերություն ա սկսվում, բայց հա, կարդացվում ա :)


Byurakn (byurie) | 785 comments Mod
դե շատ չի, կարևորը նորմալ կարդացվում ա


Արմինե Պետրոսյան | 364 comments Ժող, որտե՞ղ ենք քննարկելու էս գիրքը: Արդեն խոսլես եկել է: ՃՃՃ
Ախր, էս հակառուսական օրերին Կունդերան իսկն է: ՃՃՃ


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.