Hội Thích Đọc Sách discussion

38 views
Chung > Hội thảo "KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH SIÊU TỐC" tại ĐH Thương Mại (18h ngày 20/11/2013)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ngo (new)

Ngo Khai (ngokhai) | 7 comments Hội thảo "KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH SIÊU TỐC"
- Thời gian: 18h - 21h thứ Tư ngày 20/11/2013
- Địa điểm: Hội trường G204 trường ĐH Thương Mại (Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Từ Liêm, HN)
- Diễn giả: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Thái Hà Books)
- Đơn vị tổ chức: CLB Yêu Sách Thái Hà và CLB Sách Thương Mại
(Chương trình không mất phí tham gia)

>>Chi tiết: http://yeusachthaiha.com/talkshow-ky-...
hoặc https://www.facebook.com/events/14236...


message 2: by Băng Dũng (new)

Băng Dũng (bangdung) | 8 comments Bạn nào review cái nhỉ?


message 3: by Ngo (new)

Ngo Khai (ngokhai) | 7 comments Review đây bạn nhé: http://yeusachthaiha.com/talkshow-doc...


back to top