Hội Thích Đọc Sách discussion

133 views
Chung > Câu lạc bộ đọc sách ở Hà Nội

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tran (new)

Tran LePhuong | 6 comments Mình ủng hộ bạn nhé! Mình cũng rất mong có người cùng chia sẻ :) Bạn có thể liên lạc với mình qua email tranlephuongvnh@gmail.com. Cảm ơn bạn rất nhiều :)


message 2: by Tam (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
mình với, trao đổi bàn luận về sách là vui rồi :D

Email: tam17995@gmail.com


message 3: by Thu (new)

Thu Hải | 2 comments Hiuhiu..em cũng rất thích sách, nhưng lại đọc rất ít luôn ý :(..


message 4: by Ha (new)

Ha Nguyen | 4 comments Mọi người cho em hỏi làm sao để có thể đọc được sách trên đây sau khi đã bình chọn 20 cuốn ạ?
Dùng máy tính tải về file pdf được không ạ?


back to top