انجمن شعر discussion

10 views
كارگاه شعر > زندگی

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Fardin (new)

Fardin forouhar | 3 comments زندگی جاریست
همیشه جای حرف نگفته ای خالیست
"یکی گوید خدا نیست
دیگری گوید؛قسم به او که یکیست
امشب هم شکم کودک گرسنه ای خالیست
نمی دانم این همه فاصله جنایت کیست


message 2: by [deleted user] (new)

چه شعر زیبایی, خیلی دوست داشتم

ممنون فردین گرامی


message 3: by SA®A (new)

SA®A  (sara_bookshelf) سلام فردین عزیز

این نوشته ی تو فکر کنم بیشتر از اینکه شعر باشه ، نثر مسجع هست.عناصر شعر در اون به زور دیده میشه.به جز اشاره به جاری بودن زندگی مثل یک رود که زیاد کلیشه ای هست و اینجا هم نَقلی از جای دیگه س ، میشه یه کم روی اختلاف طبقاتی ای که به جنایت نسبتش دادی زوم کرد که باز اون هم کم در نوشته ها استفاده نشده.

اما مفهوم نوشته ت ارزشمند هست و جای تأمل داره.

به امید خوندن آثار بعدیت
:)


message 4: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments سلام آقا فردین
معصومه اعتقاد دراه این شعر نیست خب درست میگه منم همین اعتقاد رو دارم این شعر نیست
و نوشته کاملن کلیشه ای و عجولانه است
صبور تر باش
به امید خوانش یک شعر زیبا از شما


back to top