داستان كوتاه discussion

28 views
دانلود كتاب > ياد ياران_قصه_عليرضا بيحق

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments داستان کوتاه ياد ياران_قصه_عليرضا بيحق
فايل ZIP
دريافت از طريق اين لينک:
http://www.4shared.com/file/66053875/...


message 2: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments ممنون به خاطر انتخاباي خوبت


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Elnaz wrote: "ممنون به خاطر انتخاباي خوبت"

تو دوست خوبي هستي... و انساني با محبت


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خوب بود.

واقعا ازت ممنونم كه هميشه اين فولدر رو بروز و سرزنده نگاه مي داري مهتابي خانوم ماه.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Mehdi wrote: "خوب بود.

واقعا ازت ممنونم كه هميشه اين فولدر رو بروز و سرزنده نگاه مي داري مهتابي خانوم ماه."


با اين حرفاتون من رو لوس ميکنين جناب بهروزي...من که کاري نميکنم...زحمت اصلي رو شما و آلبالو ميکشين :)


message 6: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments مهتابی جان
شما هم سهم داری عزیز
جناب استاد به حق می گن

دستت درد نکنه
ممنون
*****
(اسم نویسنده روی جلد "ذیحق" نوشته شده!!!؟)


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ممنون از لطف شما


message 8: by محسن (new)

محسن | 228 comments من هم تشکر میکنم آقای ذیحق یا بیحق را تا حالا نمی شناختم


back to top