Popular Tibet Books

(showing 1-50 of 1,250)
Seven Years in Tibet Seven Years in Tibet (Paperback)
by (shelved 103 times as tibet)
avg rating 4.06 — 36,396 ratings — published 1952
Rate this book
Clear rating
Sky Burial: An Epic Love Story of Tibet Sky Burial: An Epic Love Story of Tibet (Hardcover)
by (shelved 67 times as tibet)
avg rating 4.08 — 6,018 ratings — published 2004
Rate this book
Clear rating
To a Mountain in Tibet To a Mountain in Tibet (Hardcover)
by (shelved 35 times as tibet)
avg rating 3.62 — 4,734 ratings — published 2011
Rate this book
Clear rating
The Skull Mantra (Inspector Shan, #1) The Skull Mantra (Inspector Shan, #1)
by (shelved 34 times as tibet)
avg rating 4.02 — 4,667 ratings — published 1999
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Lost Horizon Lost Horizon (Kindle Edition)
by (shelved 28 times as tibet)
avg rating 4.10 — 594 ratings — published 1933
Rate this book
Clear rating
Magic and Mystery in Tibet Magic and Mystery in Tibet (Paperback)
by (shelved 25 times as tibet)
avg rating 4.14 — 1,712 ratings — published 1929
Rate this book
Clear rating
The Snow Leopard The Snow Leopard (Paperback)
by (shelved 23 times as tibet)
avg rating 4.13 — 24,856 ratings — published 1978
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Tibet: A History Tibet: A History (Hardcover)
by (shelved 21 times as tibet)
avg rating 4.05 — 463 ratings — published 2011
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Bone Mountain (Inspector Shan, #3) Bone Mountain (Inspector Shan, #3)
by (shelved 18 times as tibet)
avg rating 4.27 — 1,081 ratings — published 2002
Rate this book
Clear rating
The Autobiography of a Tibetan Monk The Autobiography of a Tibetan Monk (Paperback)
by (shelved 17 times as tibet)
avg rating 4.35 — 1,143 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
The Art of Happiness The Art of Happiness (Hardcover)
by (shelved 17 times as tibet)
avg rating 4.15 — 175,449 ratings — published 1998
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Water Touching Stone (Inspector Shan, #2) Water Touching Stone (Inspector Shan, #2)
by (shelved 16 times as tibet)
avg rating 4.24 — 1,474 ratings — published 2001
Rate this book
Clear rating
The Tibetan Book of the Dead The Tibetan Book of the Dead (Paperback)
by (shelved 15 times as tibet)
avg rating 4.09 — 2,990 ratings — published 1350
Rate this book
Clear rating
The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama (Hardcover)
by (shelved 15 times as tibet)
avg rating 4.17 — 846 ratings — published 2006
Rate this book
Clear rating
Beautiful Ghosts (Inspector Shan, #4) Beautiful Ghosts (Inspector Shan, #4)
by (shelved 15 times as tibet)
avg rating 4.31 — 870 ratings — published 2004
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Tintin in Tibet (Tintin, #20) Tintin in Tibet (Tintin, #20)
by (shelved 14 times as tibet)
avg rating 4.23 — 14,968 ratings — published 1960
Rate this book
Clear rating
Return to Tibet Return to Tibet (Paperback)
by (shelved 13 times as tibet)
avg rating 3.48 — 735 ratings — published 1983
Rate this book
Clear rating
The Life of Milarepa The Life of Milarepa (Paperback)
by (shelved 12 times as tibet)
avg rating 4.32 — 2,448 ratings — published
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
The Tibetan Book of the Dead The Tibetan Book of the Dead (Paperback)
by (shelved 12 times as tibet)
avg rating 4.24 — 16,487 ratings — published 700
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Red Poppies: A Novel of Tibet Red Poppies: A Novel of Tibet (Paperback)
by (shelved 12 times as tibet)
avg rating 3.61 — 834 ratings — published 1998
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Prayer of the Dragon (Inspector Shan, #5) Prayer of the Dragon (Inspector Shan, #5)
by (shelved 12 times as tibet)
avg rating 4.22 — 857 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Stick Out Your Tongue Stick Out Your Tongue (Hardcover)
by (shelved 10 times as tibet)
avg rating 3.78 — 999 ratings — published 1987
Rate this book
Clear rating
The Lord of Death (Inspector Shan, #6) The Lord of Death (Inspector Shan, #6)
by (shelved 10 times as tibet)
avg rating 4.27 — 775 ratings — published 2009
Rate this book
Clear rating
The Third Eye The Third Eye (Paperback)
by (shelved 10 times as tibet)
avg rating 3.96 — 3,332 ratings — published 1958
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
The Search for the Panchen Lama The Search for the Panchen Lama (Hardcover)
by (shelved 8 times as tibet)
avg rating 3.79 — 167 ratings — published 1999
Rate this book
Clear rating
The Way of the White Clouds The Way of the White Clouds (Paperback)
by (shelved 8 times as tibet)
avg rating 4.26 — 692 ratings — published 1968
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Soul of the Fire (Inspector Shan, #8) Soul of the Fire (Inspector Shan, #8)
by (shelved 7 times as tibet)
avg rating 4.37 — 695 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating


Nguyễn Tường Bách
“Phía Đông của cao nguyên Tây Tạng là chỗ xuất phát của nhiều con sông lớn nữa, trong đó có Hoàng Hà, Trường Giang và Cửu Long. Hoàng Hà và Trường Giang là hai con sông trọng yếu nhất của Trung Quốc, dòng chảy của chúng là quê hương của một nền văn hóa thâm hậu nhất của loài người mà về sau tôi sẽ đi thăm. Còn Cửu Long là nguồn sống của nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nếu lấy cao nguyên Tây Tạng làm tâm điểm, vẽ một vòng tròn bán kính chưa đến ngàn cây số thì vòng tròn đó bao gồm tất cả nguồn cội của những con sông nói ở trên. Chỉ điều đó thôi đã gây cho tôi một lòng kính sợ đối với cao nguyên Tây Tạng, "nóc nhà của thế giới". Đúng, không phải là sự ngẫu nhiên khi ánh sáng của minh triết loài người xuất phát từ vùng đất lạ lùng này. Tôi đã đến Cửu Long giang miền Tây Nam Bộ và từng thấy con nước mãnh liệt của nó. Nguồn của nó không phải tầm thường, dòng sông đó là anh em với Hằng hà, Trường Giang, nó mang khí lạnh của Hy Mã, sức sáng của tuyết trắng, sự uy nghi của non cao, cái bí ẩn của các Man-đa-la vô hình. Nếu nó có bị ô nhiễm thì cũng vì con người bạc nghĩa, thế nhưng dù thế nó vẫn nhân hậu sống theo người. Nó vẫn không hế mất tính thiêng liêng của nguồn cội và vì tâm người ô nhiễm nên cảm nhận chúng nhiễm ô. Về sau, tôi còn đến Hằng hà nhiều lần trên bước lữ hành tại Ấn Độ cũng như sẽ có dịp đi dọc Trường Giang qua những vùng linh địa của Trung Quốc. Rồi lại có ngày tôi đã tôi đã đến cao nguyên Tây Tạng, đi dọc sông Tsangpo chảy từ hàm ngựa và thở hít không khí loãng trên miền đất cao 4000m trong Man-đa-la vĩ đại của địa cầu. Một ngày nào đó hy vọng tôi sẽ có dịp đến thượng nguồn Cửu Long, sẽ thấy một màu nước xanh lục như màu nước Hằng hà và sẽ nhớ về miền Tây Nam Bộ của mình.”
Nguyễn Tường Bách, Mùi hương trầm

Kathryn Hurn
“How easily such a thing can become a mania, how the most normal and sensible of women once this passion to be thin is upon them, can lose completely their sense of balance and proportion and spend years dealing with this madness.”
Kathryn Hurn, HELL HEAVEN & IN-BETWEEN: One Woman's Journey to Finding Love

More quotes...
Tibet - What the Media Wants us to Know
1 chapters — updated Mar 29, 2010 04:34PM — 0 people liked it
MOTUO (2012)
1 chapters — updated May 13, 2015 06:33PM — 0 people liked it