“به آیدین گفت اگر بخواهد می‌تواند به آبادان بیاید و پیش آن‌ها بماند. اما آیدین گفت در شهرستان‌ها امکان رشد خیلی کم است. یک مملکت را نابود کرده‌اند که تهران را بسازند. پس چه‌بهتر که آدم برود آنجا...”


عباس معروفی, سمفونی مردگان
Read more quotes from عباس معروفی


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This QuoteThis Quote Is From

سمفونی مردگان سمفونی مردگان by عباس معروفی
9,273 ratings, average rating, 766 reviews

Browse By Tag