“روزگار آن‌وقت‌ها سر سازگاری داشت. پدر که بود بیش ازآنچه فکرش را بشود کرد خوابیدن در مهتابی خانه می‌چسبید. آسمان شب هم آبی بود. می‌شد خواب‌های رنگی دید.”


عباس معروفی, سمفونی مردگان
Read more quotes from عباس معروفی


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

سمفونی مردگان سمفونی مردگان by عباس معروفی
9,146 ratings, average rating, 754 reviews

Browse By Tag