أمجد ناصر

“لا أحدَ يعودُ كما خرجْ
وليس للماءِ ذاكرةٌ لتحفظَ أوجه الغائبين
ولا أحدَ يموتُ وقتَ يشاء”


أمجد ناصر, كلّما رأى علامة
Read more quotes from أمجد ناصر


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

كلّما رأى علامة كلّما رأى علامة by أمجد ناصر
8 ratings, average rating, 0 reviews

Browse By Tag