Димитър Димов

“...нищо не е по-безпомощно тъпо и по-съобразително от любовта, ... нищо не замъглява и прояснява разума ни с по-голяма сила от нея спрямо това, дали мислите ни съвпадат, или противоречат на поривите й.”


Димитър Димов, Поручик Бенц
Read more quotes from Димитър Димов


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Поручик Бенц Поручик Бенц by Dimitar Dimov
448 ratings, average rating, 10 reviews

Browse By Tag