Muriel Barbery

“За какво служи изкуството? За да ни даде кратка, но блестяща илюзия за камелия, отваряйки във времето емоционална пукнатина, която не може да се сведе до животинската логика. Как се ражда изкуството? От способността на ума да извайва областта на чувствата. Какво прави изкуството за нас? То оформя и придава видимост на емоциите ни и заедно с това им поставя печата на вечността, който носят всички творби, съумели чрез особена форма да въплътят всеобщността на човешките афекти.”


Muriel Barbery, The Elegance of the Hedgehog
Read more quotes from Muriel Barbery


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

The Elegance of the Hedgehog The Elegance of the Hedgehog by Muriel Barbery
128,866 ratings, average rating, 16,253 reviews

Browse By Tag