Τάσος Αθανασιάδης

“Έρχεται κάποια στιγμή, όπου η μεγαλειότητά μας, ο εαυτός μας, είναι ανάγκη να περάσει στην αίθουσα του θρόνου με τους αυλικούς του, το νου και την καρδιά, για ν' αποφασίσει επάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του.”


Τάσος Αθανασιάδης, Η αίθουσα του θρόνου
Read more quotes from Τάσος Αθανασιάδης


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Η αίθουσα του θρόνου Η αίθουσα του θρόνου by Tasos Athanasiadis
400 ratings, average rating, 25 reviews

Browse By Tag