ناديا تويني

“مع الهُجرات أمضي / أرخبيلاً أبيض في الكون. / إن يكن الموتُ نسيان القول / فلكل إنسانٍ طائرٌ مشابه”


ناديا تويني
Read more quotes from ناديا تويني


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag