(?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)
Antoine de Saint-Exupéry

“рече той на цветчето.
Но то не му отвърна.
- Сбогом - повтори той.
Цветчето покашля.Но то не беше от настинка.
- Аз бях глупава - каза най-сетне то. - Моля те да ми простиш.Дано бъдеш честит.
Той се изненада, че нямаше укори.И остана така, объркан, с похлупака в ръце.Той не проумяваше тази кротка нежност.
- Да, разбира се, аз те обичам - каза цветчето. - По моя вина ти нищо не разбра.Това няма никакво значение.Но и ти също така беше глупав като мен.Дано бъдеш щастлив...Остави този похлупак на мира.Не го ща вече!..”


Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince
Read more quotes from Antoine de Saint-Exupéry


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

The Little Prince The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry
1,734,446 ratings, average rating, 52,284 reviews

Browse By Tag