امیرحسین داودوندی

صفحه 76 کتاب : یکی از اعضای پارلمان انگلیس مشاهدات خود را از دوران زمامداری رضاشاه چنین بیان می‌کند. «رضاشاه همه‌ی دزدها و راهزنان را از بین برد ، و به هم‌میهنان خود فهماند که از این به بعد فقط با یک دزد سروکار خواهند داشت.»

Image for همه مردان شاه (کودتای ۲۸ مرداد و ریشه های ترور در خاورمیانه)‏
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more