ชลดา ลาเฟื้อย

ชอบค่ะ เคยได้อ่านครั้งแรกที่ห้องสมุดโรงเรียน ก็จดจำได้จนวันนี้

ฉันอยู่นี่ศรัตรูที่รัก คนึงนิตย์ ชอบมาก ประทับใจทุกเรื่องในเล่มนี้ โดยเฉพาะฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก อ่านจบจึงรู้ว่าคือใคร ซึ้งที่สุด เป็นหนังสือเล่มแรกที่เป็นแรงบันดาลใจให้รักการอ่านหนังสือ จำได้ไม่เคยลืม
Image for ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more