داليا
داليا asked:

قراءتها بترجمة جورج طرابيشي و اعتقد دي النسخة الأفضل

To answer questions about Zorba the Greek, please sign up.
Maha Eliya صحيح سمعت ان ترجمة جورج طرابيشي هي الافضل من بين باقي الترجمات
Image for Zorba the Greek
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more