தமிழ்

தமிழ் புத்தகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களைப் பற்றி விவாதிக்க மற்றும் தொடர்புகொள்வதற்கான தளம்.

"ஒரு  புத்தகத்தை திறக்கிறபோது 
ஒரு உலகம் திறந்துகொள்கிறது." ---நா. முத்துக்குமார்
...more
category
tags
location
India
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
No discussions have been started in this group yet. Start one now »
You have no friends in the தமிழ் group. Invite some »
Prem
Prem

Kaviya
Kaviya

Kru
Kru

Kavitha Sivakumar
Kavitha

Share This Group