گروه کتابخوانی ققنوس

برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. ولتر
کتاب به منزله ی دنیایی است که خواننده درگیر داستان و حوادث آن میشود. و تجربه ای را منتقل میکند که در عالم واقع یا امکان تجربه کردن آن نیست و یا برای تجربه ی آن یک عمر زمان لازم خواهد بود. کتاب خواندن به شما چند عمر میبخشد. به تعدادی که شما کتاب میخوانید، به همان تعداد عمر کرده اید.
با عنایت به این موضوع، هدف گروه کتابخوانی ققنوس بخشیدن عمر به هریک از اعضایش است. در گروه کتابخوانی ققنوس ما با فراهم کردن مح
...more
category
tags
location
Iran
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
لینک گروه تلگرامی
By Reshad · 4 posts · 93 views
last updated Mar 29, 2021 08:23AM
می تونید خودتونو به دیگران معرفی کنید
By Reshad · 6 posts · 50 views
last updated Mar 17, 2021 08:46AM
پرسش و پاسخ و ارتباط با ادمین
By Reshad · 3 posts · 30 views
last updated Dec 28, 2020 08:06AM
دعوت
By Reshad · 1 post · 41 views
last updated Dec 24, 2019 10:42PM
دوستان در کنار هم
By Reshad · 1 post · 33 views
last updated Aug 28, 2019 04:08AM
برادران کارامازوف-12 سوال
By Reshad · 1 post · 30 views
last updated Jul 16, 2020 08:57AM
گروه خوانی شماره ی 4-شروع مسابقه
By Reshad · 1 post · 28 views
last updated Jun 16, 2020 10:23AM
گروه خوانی شماره ی 4
By Reshad · 11 posts · 36 views
last updated Jun 11, 2020 10:35AM
گروه خوانی آذر- دی ۹۸
By Reshad · 1 post · 16 views
last updated Dec 06, 2019 01:22PM
چالش مهر _ آبان ۹۸(جدید)
By Reshad · 7 posts · 10 views
last updated Oct 12, 2019 11:09AM
چالش ماهانه_ شهریور ۹۸
By Reshad · 2 posts · 14 views
last updated Sep 21, 2019 01:19PM
تابلوی اعلانات گروه
By Reshad · 1 post · 9 views
last updated Aug 28, 2019 04:44AM
فلسفه ی وجود شر
By Reshad · 1 post · 9 views
last updated May 30, 2020 09:55AM
مولانا-گزیده اشعار منتخب #2
By Reshad · 1 post · 4 views
last updated May 28, 2020 09:40AM
مولانا-گزیده اشعار منتخب #1
By Reshad · 1 post · 7 views
last updated May 26, 2020 07:35AM
جایزه ی بوکرمن ۲۰۱۹
By Reshad · 1 post · 6 views
last updated Oct 16, 2019 03:08AM
جایزه ی نوبل ۲۰۱۹
By Reshad · 1 post · 6 views
last updated Oct 11, 2019 07:05AM
مهمترین و معتبرترین جوایز ادبی در جهان
By Reshad · 1 post · 6 views
last updated Aug 29, 2019 12:46PM
زندگی نویسندگان
By Reshad · 1 post · 4 views
last updated Aug 29, 2019 12:35PM
فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی
By Reshad · 1 post · 5 views
last updated Dec 08, 2019 12:52PM
فریبا وفی
By Reyhane · 1 post · 6 views
last updated Sep 06, 2019 04:29AM
فرانتس کافکا
By Reshad · 1 post · 6 views
last updated Aug 30, 2019 02:21AM
شدم آنکه هستم
By Reshad · 1 post · 13 views
last updated Sep 17, 2019 09:52AM
استیو جابز
By Reshad · 1 post · 10 views
last updated Sep 03, 2019 03:24AM
کتاب کی2: زندگی و مرگ در خطرناکترین کوه دنیا
By Reshad · 1 post · 11 views
last updated Jun 20, 2020 08:53AM
نظریه های کلاسیک جامعه شناسی
By Reshad · 1 post · 13 views
last updated Nov 07, 2019 12:20AM
مکتب دیکتاتورها
By Reshad · 1 post · 11 views
last updated Oct 19, 2019 06:19AM
کتاب تفکر، سریع و آهسته
By Reshad · 1 post · 8 views
last updated Oct 14, 2019 10:12PM
معرفی سه شنبه ها با موری
By Reyhane · 1 post · 9 views
last updated Sep 09, 2019 03:16AM
مکتب رمانتیسم
By Reshad · 2 posts · 9 views
last updated Oct 10, 2019 10:52AM
Showing 1 of 1 topics — 2 comments total
+ آرشیو
نظرسنجی1
By Reshad · 2 posts · 13 views
last updated Jun 07, 2020 01:57AM
You have no friends in the گروه کتابخوانی ققنوس group. Invite some »
Reshad
Reshad

Share This Group