گروه کتابخوانی ققنوس

برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. ولتر
کتاب به منزله ی دنیایی است که خواننده درگیر داستان و حوادث آن میشود. و تجربه ای را منتقل میکند که در عالم واقع یا امکان تجربه کردن آن نیست و یا برای تجربه ی آن یک عمر زمان لازم خواهد بود. کتاب خواندن به شما چند عمر میبخشد. به تعدادی که شما کتاب میخوانید، به همان تعداد عمر کرده اید.
با عنایت به این موضوع، هدف گروه کتابخوانی ققنوس بخشیدن عمر به هریک از اعضایش است. در گروه کتابخوانی ققنوس ما با فراهم کردن مح
...more
category
tags
location
Iran
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
فردریش نیچه؛ تبارشناسی اخلاق
By Reshad · 1 post · 5 views
last updated Jan 30, 2022 06:37AM
ای جی ایر؛ زبان حقیقت و منطق
By Reshad · 1 post · 4 views
last updated Jan 30, 2022 04:01AM
کارل مارکس، ایدیولوژی آلمانی
By Reshad · 1 post · 6 views
last updated Jan 27, 2022 07:29AM
سورن کی یورکگور؛ یا این یا آن
By Reshad · 1 post · 6 views
last updated Jan 24, 2022 07:12AM
جان استوارت میل؛ در باب آزادی
By Reshad · 1 post · 2 views
last updated Jan 24, 2022 03:12AM
آرتور شوپنهاور
By Reshad · 1 post · 7 views
last updated Jan 19, 2022 01:12AM
امانوئل کانت
By Reshad · 1 post · 3 views
last updated Jan 15, 2022 03:20AM
دیوید هیوم
By Reshad · 1 post · 4 views
last updated Jan 08, 2022 12:59PM
تَامّلات
By Reshad · 1 post · 4 views
last updated Aug 12, 2021 04:49AM
شهریار
By Reshad · 1 post · 2 views
last updated Aug 12, 2021 03:52AM
در تسلای فلسفه
By Reshad · 1 post · 5 views
last updated Aug 12, 2021 03:27AM
اخلاق نیکوماخوس از ارسطو
By Reshad · 1 post · 7 views
last updated Aug 10, 2021 01:48PM
کتاب جمهوری افلاطون
By Reshad · 1 post · 9 views
last updated Aug 07, 2021 11:54AM
انبساط کیهان و افزایش قیمت گوجه فرنگی
By Reshad · 5 posts · 11 views
last updated Aug 04, 2021 04:38AM
فلسفه ی وجود شر
By Reshad · 1 post · 15 views
last updated May 30, 2020 09:55AM
You have no friends in the گروه کتابخوانی ققنوس group. Invite some »
Reshad
Reshad

Share This Group