Yervant Odian


Born
in Istanbul, Turkey
September 19, 1869

Genre


Average rating: 4.1 · 118 ratings · 9 reviews · 10 distinct works
Ընկ. Բ. Փանջունի

by
4.15 avg rating — 68 ratings — published 1909 — 5 editions
Rate this book
Clear rating
Abdülhamid ve Sherlock Holmes

3.60 avg rating — 20 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
Accursed Years: My Exile an...

4.33 avg rating — 12 ratings — published 2004 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
Ընտանիք, պատիվ, բարոյական

4.60 avg rating — 5 ratings
Rate this book
Clear rating
Ազգային Բարերար Եւ Այլ Պատմ...

3.75 avg rating — 4 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
Հեղափոխության մակաբույծները

4.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
Երկեր

it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
Համբարձում աղա

it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
Missione a Dzablvar

3.50 avg rating — 2 ratings — published 1911
Rate this book
Clear rating
Թաղականին կնիկը

it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
More books by Yervant Odian…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

“Անշուշտ, սիրելի զավակս... վստահ եմ որ դուն ալ հեղափոխական եղած ես Եվրոպա երթալեդ ետքը։ Միայն ինծի իմացուր, որ դաշնակցակա՞ն ես, թե հնչակյան և կամ երկուքը միասին։ Հոս հիմա ամեն մարդ կամ դաշնակցական է և կամ հնչակյան։ Ես ալ անոնցմե մեկ հատին պիտի գրվիմ, բայց նախ կուզեմ հասկնալ, թե ո՞րն է լավագույնը։”
Yervant Odian

Topics Mentioning This Author

topics posts views last activity  
Crazy for Young A...: A-Z Author Names 792 422 Sep 09, 2014 01:21AM  
Around the World ...: Turkey 32 623 May 28, 2018 08:08AM  


Is this you? Let us know. If not, help out and invite Yervant to Goodreads.