2020 Reading Challenge
2020 READING
CHALLENGE
Participants 5,381,905
Books Pledged 333,336,345
Avg. Books Pledged 61
Time Left 0 days, 0 hours
Trần has read 20 of 20 books in 2020.
TRẦN NGỌC MINH’S 2020 BOOKS
  • Nghệ thuật sống by Epictetus
  • Heidegger và con hà mã bước qua cổng Thiên đường by Thomas Cathcart
  • Lắng Nghe Gió Hát by Haruki Murakami
  • Ngủ Ít Vẫn Khỏe – 5 Tiếng Là Đủ Sao Phải Là 8? by Tsubota Satoru
  • Nỗi lo âu về địa vị by Alain de Botton
  • Cuộc chiến lỗ đen by Leonard Susskind
  • Đám đông cô đơn by David Riesman
  • The 4-Hour Workweek by Timothy Ferriss
  • Tôi Là Nietzsche, Tôi Đến Đây Để Gặp Em! by Mariru Harada
  • Leonardo da Vinci by Walter Isaacson
No comments have been added yet.