داستان كوتاه discussion

31 views
دانلود كتاب > حواس لیوان‌ها_ریحانه نام‌دار

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by MahtaBi KhaNooM (last edited Jan 27, 2009 10:17PM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دانلود از طريق لينک :
متن PDF

http://www.arooz.com/pdf/book/21.pdf


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments مهتابي عزيز

نمي دانم من نتوانستم، يا لينک مندرج درست نبوده
!فايلي دانلود نشد
محبت مي کني يکبار کنترل کني؟
ممنون خواهم بود


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
آره مهتابي خانم ماريا درست مي گه اين آدرس يك تصويره فقط.

لطفا بررسي كن.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments معذرت ميخوام از شما.
آدرس و صحيح وارد نکرده بودم.
اصلاح شد و الان ميتونيد دانلود کنيد.


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ممنون عزیز
دانلود شد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments قابل شما رو نداره خانوم


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
دستت درد نكنه. خيلي خوب بود.

ممنون.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments قابل شما رو هم نداشت قربان...ريحانه خانهوم دست پخت خوبي داره


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خوردم يكم شور بود ولي خوش نمكي بعضي وقتا براي تغيير ذائقه خوبه.


back to top