کانون نویسندگان و شاعران جوان discussion

34 views
كتاب جديد من محرمانه هاي رومئو و ژوليت منتشر شد

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by pedramjarf (new)

pedramjarf | 30 comments Mod
يازدهمين كتاب من محرمانه هاي رومئو و ژوليت (انتشارات مرواريد)كه مجموعه داستانهامه منتشر شد.شخصا اين كتابمو از همه كتابام بيشتر دوست دارم.اميدوارم شما هم اگه خوندينش ازش خوشتون بياد


message 2: by Zarnaz (new)

Zarnaz | 8 comments من ديروز تا اينو خوندم رفتم بگيرم ولي هنوز اصفهان نيمده بود.


message 3: by Elmira (new)

Elmira | 8 comments تبریک میگم توی لیست کتابایی که در صورت رسیدن بودجه میخرم قرارش میدم


message 4: by میلاد (new)

میلاد صادقی | 9 comments تبریک می گم حسین عزیزم. امیدوارم نوبل بگیری


message 5: by Elmira (new)

Elmira | 8 comments من که خریدمش حالا عمری باشه بعد امتحانا بخونمش


back to top

4900

کانون نویسندگان و شاعران جوان

unread topics | mark unread