داستان كوتاه discussion

60 views
و مرا..فاحشه ای پیر به دنیا اورد

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad پدرم شاعر بود..مادرم دیوانه..و مرا..فاحشه ای پیر به دنیا اورد!..دل به عشقش دادم..و نمیدانستم..فاحشه..خواهد رفت..با نسیمی گذرا..یا که مستی..مردی؟..که شبی..به سپوخیدن این حجم لطیف..که دگر شب با او..بتوان..بی بها..دل را داد!..دل که بیدل بود..وجدان و یقینش..همه را..او میداد! اه.. میگفتیم..با چه کس یا به کجا..چه تفاوت میکرد..دل به عشقی..او داد!
پدرم شاعر بود..مادرم دیوانه..و مرا..زنجیر به پای..در پی فاحشه ای بدکاره..جرم زنجیر.. ندانم..اخر..در کجا خوابیدن..اینچنین کیفر بود..من ندانم..لالم!
از بیابان، که گذر میکردم..مغبچه ای..گذر اشک به چشمش افتاد..دستها را به نمایان قنوت..او هم..دل به عشقی میداد..و ندانست درین خاک سیاه..جا پای خدا هم..نفتاد!
و مرا..تشنه درین خاک..بدنبال همان..اب حیات..یا همان..اب لواط!..راست میگفتی..های..چه تفاوت میکرد!..مهم ان است که روزی..امد..و مرا باعث شد!و همان..فاحشه پیر به دنیا اورد!..و مرا..مغبچه ای..نام نهاد..عاشقی بی خانه..هم بسی دیوانه..در پی..فاحشه ای..بدکاره..یا که شاید.. حتی..یک خانه!...تا گجا باید رفت..در پی این لانه..message 2: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments ياد شعر هاي سهراب افتادم

ممنون


message 3: by Azadeh (new)

Azadeh | 13 comments merdad e aziz
besyar ziba va bi naghs halat ha ra bayan kardi.


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
آزاده خانم لطفا فارسی تایپ کنید.

این موضوع رو بارها خدمت اعضای محترم توضیح دادیم.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments آزاده خانوم گلم.... خيلي خيلي خوش اومدي به گروه
خوشحاليم که اينجايي و نوشته هاي دوستان رو ميخوني و نظراتت رو ميدي.

مديران گروه قوانيني رو براي گروه تهيه کردند که همه ما بايد از اون قوانين پيروي کنيم...احتمالا شما نخوندي...يکي از اين قانون ها تايپ فارسي در تاپيک هاي اين گروه هستش... خانوم خانوما لطفا فارسي تايپ کن ... خيلي خيلي ازت ممنونم.
*آقا معلم من کارت رو ساده کردم :دي


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments وا... من فکر کردم زودتر از شما گفتم :دي


back to top